1

Szybki PORADNIK

Każdy kierowca chcący wykonywać przewozy drogowe będzie musiał prędzej lub później ukończyć szkolenie okresowe.
Zapoznaj się z krótkim przewodnikiem po tych szkoleniach - dla kogo one są, kiedy trzeba je skończyć i jak długo trwają.

więcej »

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Powinienem skończyć kwalifikację wstępną czy szkolenie okresowe? Co z kursem na przewóz rzeczy/osób?

Jeżeli uprawnienia na kat. C zdobyłeś do 10.09.2009 roku i masz ukończony kurs na przewóz rzeczy (na starych zasadach - obecnie takie kursy już nie są organizowane!), obowiązuje cię jedynie odbycie szkolenia okresowego ale niekoniecznie teraz, tylko w terminie wyznaczonym przez ustawę - KLIKNIJ i SPRAWDŹ.

Co to jest kwalifikacja wstępna?

Kwalifikacja wstępna to kurs, który musi ukończyć każda osoba chcąca pracować jako kierowca w transporcie drogowym a uprawnienia do kierowania pojazdami zdobyła po 10.09.2008 (w przypadku kategorii D, a więc osób chcących jeździć autobusami) lub po 10.09.2009 (w przypadku kategorii C, a więc osób chcących jeździć ciężarówkami).

A zatem wszyscy, którzy nie uzyskali prawa jazdy kat. D do 10.09.2008 (włącznie) lub kat. C do 10.09.2009 (włącznie) muszą przejść kwalifikację wstępną (280 godzin) lub wstępną przyspieszoną (140 godzin). Pozostali, którzy prawa jazdy tych kategorii zdobyli przed tymi datami, muszą przejść w odpowiednim terminie szkolenie okresowe (35 godzin).

Czy każdy kierowca ma obowiązek ukończenia kwalifikacji wstępnej?

Nie! Obowiązek ten nie dotyczy kierowców, którzy kat. C lub C1 zdobyli do 10.09.2009 a kat. D zdobyli do 10.09.2008.

Kierowcy ci są zobowiązani do ukończenia w odpowiednich terminach szkoleń okresowych ponawianych następnie co 5 lat.

Kwalifikacja wstępna jest TYLKO i wyłącznie dla osób, które kat. C zdobyły po 10.09.2009 a kat. D po 10.09.2008.

Co to jest data uzyskania uprawnień?

Datę uzyskania uprawnień znajdziesz w tabelce na 2 stronie prawa jazdy w kolumnie oznaczonej numerem „10”.

Pamiętaj, że nie jest to data zdania egzaminu! Czego jest to więc data? Po zdanym egzaminie WORD przesyła dokumentację do właściwego dla miejsca zamieszkania wydziału komunikacji. Urzędnik sprawdza kompletność, aktualność i poprawność dokumentów a następnie na wniosku (tym samym, który wypełniałeś zapisując się na kurs) podbije pieczątkę i składa podpis pod formułą: „zarządzam wydanie prawa jazdy”. W tym momencie uzyskujesz dopiero uprawnienia do prowadzenia pojazdów danej kategorii i to właśnie ta data jest potem w poz. 10 prawa jazdy. Potem dopiero urzędnik skanuje dane wpisane na wniosku i wysyła je do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wydrukowania twojego prawa jazdy.

Data ta ma fundamentalne znaczenie dla ustalenia czy dana osoba podlega obowiązkowi ukończenia któregoś ze szkoleń w ramach kwalifikacji (wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej, uzupełniającej przyspieszonej). Przypominam, że dla kat. C, C1, C+E, C1+E datą rozstrzygającą jest 10.09.2009 i kwalifikacji podlegają osoby, które uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły po tym dniu (czyli począwszy od 11.09.2009) a dla kat. D, D1, D+E, D1+E datą rozstrzygającą jest 10.09.2008 i kwalifikacji podlegają osoby, które uprawnienia kat. D lub D1 zdobyły po tym dniu (czyli począwszy od 11.09.2008).

Czy badania lekarskie robione przed kursem na prawo jazdy są ważne przy kwalifikacji wstępnej lub szkoleniu okresowym?

Niestety nie. Idąc na kurs prawa jazdy, musisz mieć badania stwierdzające zdolność do kierowania pojazdami danej kategorii. Lekarz wystawia wówczas orzeczenie na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami danej kategorii. Zazwyczaj wpisuje też bezterminową ważność orzeczenia. Takie orzeczenie daje ci wyłącznie prawo do rozpoczęcia kursu i posiadania bezterminowego prawa jazdy danej kategorii. Nie daje natomiast prawa pracy!

Jeśli natomiast chcesz pracować w transporcie drogowym (a tym samym odbywasz kurs kwalifikacji wstępnej lub szkolenie okresowe), musisz mieć orzeczenie wydane na podstawie art. 39j ust. 4 ustawy o transporcie drogowym. I tam musi znaleźć się stwierdzenie, że jesteś zdolny do pracy na stanowisku kierowcy oraz musi być określony termin następnych badań (zazwyczaj za 5 lat, choć na podstawie przeprowadzonych badań lekarz może ten okres skrócić). Musisz też przejść badania psychologiczne (psychotechniczne).

Pamiętaj, że badania lekarskie i psychologiczne powinieneś przejść przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Następnie z tym świadectwem, zdjęciem oraz orzeczeniami lekarskimi psychologicznym udajesz się do wydziału komunikacji, aby dokonać wpisu posiadanych uprawnień do prawa jazdy.

Więcej przeczytasz w tematach: badania lekarskie, badania psychotechniczne, wpis do prawa jazdy

Czy jeśli posiadając kat. C, zrobię kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe, to czy po zdaniu kat. C+E będę musiał robić ponownie jakieś szkolenie?

Nie! Kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe robi się tylko raz i zdobywa się od razu uprawnienia na całą grupę kategorii: - C / C1 / C+E / C1+E lub - D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie kategorie posiada się w danej chwili.

Późniejsze rozszerzenie posiadanych uprawnień nie oznacza więc konieczności „powtórzenia” kursu!

Warto o tym pamiętać, bo niestety ciągle znajdują się ośrodki, które wmawiają osobom rozszerzającym prawo jazdy o kategorię E, że po zdaniu egzaminu muszą na nowo zrobić kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe. Podobnie jest ze szkoleniem okresowym. Jeśli jest ono ważne, a w międzyczasie kierowca rozszerzył prawo jazdy np. o kat. E, odbyte szkolenie zachowuje ważność. Oczywiście trzeba będzie szkolenie okresowe zrobić przed upływem 5 lat od ukończenie poprzedniego

Czy w firmie zajmującej się przewozem wytwarzanych produktów (tzw. przewóz wewnętrzny) np. w zakładach mięsnych, i dostarczaniem ich do sklepów pojazdem o DMC 7,5 tony muszę mieć kurs na przewóz rzeczy? Czy wystarczy mi tylko prawo jazdy na C?

Tak. Samo prawo jazdy kat. C nie wystarczy. Trzeba mieć skończony – w zależności od sytuacji – kurs na przewóz rzeczy (na starych zasadach - obecnie juz się tych kursów nie organizuje), szkolenie okresowe lub kwalifikację wstępną (ewentualnie wstępną przyspieszoną, uzupełniającą, uzupełniającą przyspieszoną.

Uprawnienia kat. C zdobyłem jeszcze przed 10.09.2009. Skończyłem też kurs na przewóz rzeczy. Nie podjąłem jednak pracy do 10.09.2010. Czy ten kurs zachowa ważność, czy muszę zrobić szkolenie okresowe, żeby móc pracować?

Trudno tu o jednoznaczną odpowiedź. Zadałem to pytanie Inspekcji transportu Drogowego i Ministerstwu Infrastruktury. Zaczekamy na odpowiedzi a na razie moja interpretacja. Ośrodki szkolące kierowców, czerpiące zyski z organizowania kursów, twierdzą, że ten kurs przepada i jeśli ktoś nie podjął pracy do 10.09.2010, musi teraz zrobić szkolenie okresowe. Trudno jednak uznać taką interpretację za słuszną i logiczną.

Problem polega na tym, że w nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701) znalazł się następujący przepis:

Art. 4.
1. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1, zamierzające podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy przed dniem 10 września 2010 r., obowiązane są ukończyć kurs dokształcający:
1) kierowców przewożących rzeczy – dla kierowców pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy,
2) kierowców przewożących osoby – dla kierowców pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu osób, z wyłączeniem taksówek – zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1, zamierzające podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy po dniu 10 września 2010 r., obowiązane są ukończyć szkolenie okresowe, o którym mowa w art. 39d ustawy określonej w art. 1.

Czytając go dosłownie można dojść do wniosku, że faktycznie osoba chcąca podjąć po raz pierwszy pracę po 10.09.2010 po prostu musi ukończyć szkolenie okresowe. Przyjęcie takiej interpretacji byłoby absurdem, gdyż oznaczałoby, że osoba, która ma już ukończony kurs na przewóz rzeczy (na starych zasadach) musi skończyć w zasadzie ten sam kurs tylko pod inna nazwą, gdyż program dawnych kursów na przewóz rzeczy i nowych szkoleń okresowych jest bardzo podobny.

Po drugie, w jaki sposób ktoś (i kto? Policja? ITD?) zweryfikuje, czy dany kierowca pracował na stanowisku kierowcy właśnie przed 10.09.2010? Nie ma przecież obowiązku wożenia ze sobą świadectw pracy a tylko to byłyby dokumenty umożliwiające sprawdzenie stanu faktycznego.

I dalej: czy koniecznie trzeba pracować jako kierowca kat. C lub D, czy może wystarczyłoby pracować jako kierowca pojazdu wymagającego zaledwie prawa jazdy kat. B? Ustawa przecież nie precyzuje, co to znaczy praca na „stanowisku kierowcy”.

W mojej ocenie problem z art. 4 polega na tym, że ustawodawca zbyt mało precyzyjnie określił istotę tego przepisu. Intencją art. 4 było prawdopodobnie to, że skoro kursy na przewóz rzeczy były organizowane jedynie do 10.09.2010, to, jeśli ktoś do tego czasu nie zrobił tego kursu na starych zasadach, to po tej dacie pozostawało mu tylko zaliczenie szkolenia okresowego. To logiczne. Osoby podejmując pracę do 10.09.2010 powinny kończyć kurs na starych zasadach a te podejmujące ją po 10.09.2010, skoro nie ma kursów na starych zasadach a są na nowych, powinny ukończyć szkolenie na tych nowych zasadach, czyli szkolenie okresowe. Niepotrzebnie więc wpisano w ustawę sformułowanie o „podjęciu pracy przed/po 10.09.2010”. Jest to nieweryfikowalne i dosłownie rozumiane oznaczałoby, o czym wspomniałem, konieczność przechodzenia prze niektóre osoby ponownie niemal tego samego szkolenia tylko pod inna nazwą. Ustawodawca tak jakby nie zauważył, że istnieją kierowcy, którzy skończyli kurs na przewóz rzeczy (na starych zasadach) ale nie podjęli jeszcze z różnych względów pracy (np. brak ukończonych 21 lat, brak ofert pracy, robienie kursu na kat. E do C itp.). Czy to że jej nie podjęli do 10.09.2010 ma oznaczać, że skończony przez nich kurs jest nieważny? To absurd.

Obawiam się jednak, że pracodawcy widząc dosyć jednoznacznie brzmiący zapis będą się bali go lekceważyć i będą go egzekwować. Czyli jeśli ktoś zdobył uprawnienia kat. C przed 10.09.2009 a nie podjął pracy do 10.09.2010, to skończonego kursu na przewóz rzeczy nie będą honorować po prostu ze strachu.

Masz pytanie? Nie wiesz czego, nie rozumiesz? Cś nie jest jasne? Zapytaj! Formularz kontaktowy - NAPISZ!

Udostępnij na Facebooku!

Uwaga! Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości, uwagi, skontaktuj się z nami:
- formularz kontaktowy - kliknij
- gadu-gadu: 8812652
Serwis ma charakter informacyjny. Właściciel nie organizuje kursów kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych.